فرصت های شغلی

جهت استخدام در گروه هتل های تاپ تورز به سایت avakish.org مراجعه کنید استخدام هتل

آواکیش

موقعیت شغلی مورد تقاضای شما

 • لاندری
  آرایشگر
 • بل بوی
 • حراست
 • امور قراردادها
 • ماساژور
 • حسابداری
 • طراح
 • مسوول بازرگانی
 • انباردار
 • کنترل کیفیت
 • انفورماتیک
 • خانه داری
 • خیاطی
 • تاسیسات
 • اداری
 • پذیرش
 • رزرواسیون
 • مالی
 • بازرگانی
 • میزبان
 • آشپز
 • اوردر
 • خدمات
 • مجموعه آبی – اسپا
 • مسوول دفتر مدیریت
 • انفورماتیک
 • وب سایت و تبلیغات مجازی
 • سایر مشاغل